Visie

Wij hebben een breed scala aan specialisaties en de teamleden hebben een hoog kennis- en
vaardigheidsniveau. We hebben zowel aandacht voor behandeling van uw klachten als voor preventie en hechten grote waarde aan multidisciplinaire samenwerking.
Wij bieden efficiënte, transparante en evidence based zorg vanuit een goed georganiseerde praktijk.

Een loopbaan in de zorg betekent voor ons voordurende scholing en op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen. Regelmatig evalueren wij ons handelen. Op deze manier kunnen wij u de best mogelijke zorg verlenen.

In onze praktijk staat de patiënt centraal. Wij hebben een luisterend oor. We begeleiden de patient met uitleg over de klacht, zodat hij/zij tot een goed inzicht in de eigen klacht komt. Wij stimuleren bewegen en zelfzorg. Voor de patiënt betekent een bezoek aan onze praktijk dat wij hem/haar medeverantwoordelijk maken voor het resultaat. Zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid staan centraal.

Wij vinden het belangrijk kwalitatief goede zorg te verlenen. Willink Wassink is daarom aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Onze therapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF en in het BIG-register.

Daarnaast hechten wij veel waarde aan een goede relatie met onze verwijzers en participeren wij in diverse zorgketens zoals Parkinsonnet , RCA (RugCentrum Achterhoek), Beweegkuur Diabetes en SPEC (Samenwerkende Paramedische Eerstelijns voor COPD).