MS-Netwerk

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. De doelstelling van dit netwerk is om de meest optimale zorg te realiseren voor mensen met MS. In dit netwerk participeren onder andere neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, logopedisten en psychologen. Zorgverleners die participeren in dit netwerk hebben affiniteit met het behandelen en begeleiden van mensen met MS en voldoen aan specifieke voorwaarden zoals gesteld door MS Zorg Nederland. Participerende zorgverleners maken gebruik van scholing en zorgproducten die ontwikkeld zijn door MS Zorg Nederland. Hierbij valt te denken aan inhoudelijke richtlijnen, cursussen voor stimulering van zelfmanagement etcetera.

Meer informatie vindt u op de website: www.mszorgnederland.nl