Rugscholing

Onze praktijk biedt een rugscholingsprogramma aan. Dit zorgprogramma is ontwikkeld voor patiënten met lage rugklachten. Patiënten worden doorgestuurd door de neuroloog of orthopedisch chirurg. Er wordt eerst met een individueel programma gestart, waarbij het niveau van functioneren wordt bepaald en gewerkt wordt aan de voorwaarden om vervolgens door te stromen naar een groepsprogramma.

Patiënten nemen deel op basis van een verwijzing van de betrokken medisch specialist.
De behandelaar communiceert met de verwijzer zodra het programma is afgerond en zo nodig tussentijds.