Ron Willink

BIG-Nummer: 39035531404

Ron is fysiotherapeut en geregistreerd master manuele therapie. Hij is in 1987 afgestudeerd aan de Academie voor Fysiotherapie te Arnhem. Vervolgens heeft hij in 1992 de opleiding manuele therapie aan de SOMT afgerond tot geregistreerd manueel therapeut. Daarna is hij in 1995 afgestudeerd als sportfysiotherapeut bij de IAS (International Academy of Sportscience) waarna hij uitgebreid ervaring heeft opgedaan met (top)sporters.

In 1999/2000 is Ron geschoold door de gerenommeerde dr. J.D. Stenvers op het gebied van nek-, schouder- en armklachten waarna hij in het bijbehorende kwaliteitsregister is opgenomen. Mede hierdoor ziet hij veel hoofdpijn- en/of whiplashpatienten.

In 2000 heeft Ron zich gespecialiseerd in rugklachten en bekkeninstabiliteit bij dr. A. Vleeming. Omdat zijn interesse in de bewegende mens verder gaat dan het orthopedische deel van het vakgebied participeert Ron sinds 2006 in het Parkinsonnet.
In 2009 heeft Ron zijn masterstudie aan de SOMT afgerond. Zijn afstudeerproject gaat over de behandeling van cervicogene hoofdpijn met behulp van manuele therapie.

Ron is vanaf 1994 praktijkhouder in Doetinchem, aanvankelijk samen met collega Vincent van den Heuvel, vanaf 2009 met collega Emil Wassink.
Als geboren en getogen Doetinchemmer voelt hij zich verbonden met deze regio.

Emil Wassink

BIG-Nummer: 49050526704

Emil is geregistreerd fysio- en master manueeltherapeut. Na de Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Groningen gevolgd te hebben is hij in 1999 afgestudeerd als Fysiotherapeut aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vervolgens heeft hij in 2005 de opleiding tot manueel therapeut afgerond aan de SOMT. En in 2014 heeft hij de master of science opleiding aan het SOMT met goed gevolg afgerond. Zijn afstudeerproject ging over de behandeling van chronische liespijn bij sporters met behulp van manuele therapie.

Emil is daarnaast gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met Astma en COPD. Om zich te verdiepen in de behandeling van patiënten met COPD heeft hij een cursus gevolgd aan de Hogeschool van Leiden. Samen met collega’s uit de regio heeft hij een samenwerkingsverband opgericht om de zorg rond astma- en COPD- patiënten te optimaliseren.

Emil is al een aantal jaren actief in de paramedische begeleiding van (top)sporters. Zo is hij onder andere betrokken bij de begeleiding van Topzwemmers bij de K.N.Z.B. en ziet daarom veel sporters met schouderklachten. Om zich verder toe te leggen op schouderklachten participeert hij met collega's in een schoudernetwerk. Zelf is hij al jaren actief als zwemmer, wielrennen en hardloper.

Emil is vanaf 2009 praktijkhouder samen met Ron Willink. Hij is geboren en woonachtig in Doetinchem en kent daarom de inwoners goed. “Ik vind het vak leuk en veelzijdig en de mens boeiend. Het is voor mij een uitdaging om mensen van hun klachten af te helpen”.

Inge Lenselink

Inge Lenselink

BIG-Nummer: 59918083704

In 2014 heeft Inge de opleiding Fysiotherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen afgerond. Daarvoor heeft zij 1 jaar de opleiding Verpleegkunde gedaan, maar haar interesses lagen toch meer bij de bewegende mens. Kort nadat ze Fysiotherapie had afgerond is ze komen werken als waarneemster bij Fysiotherapie Willink en Wassink en inmiddels met een vaste aanstelling.

Buiten het werk is Inge graag bezig met sport. Voetballen en tennissen doet zij al van jongs af aan. Ook heeft ze enige ervaring opgedaan als verzorgster bij de voetbalvereniging. Daarnaast vindt ze het leuk om met ouderen te werken.

Inmiddels is Inge bezig met het volgen van cursussen en in de toekomst zou ze graag een specialisatie willen gaan doen. De cursussen Medical Taping en Perifeer Arterieel Vaatlijden zijn hier een begin van.

De eerste jaren werkervaring als fysiotherapeut zijn haar erg goed bevallen. De afwisseling en uitdaging om samen met de patiënt te zoeken naar mogelijke oplossingen om klachten te verminderen spreken haar het meeste aan..”

Anne Wilbrink

BIG-nummer: 19915887004

Na haar sportopleiding aan het CIOS te Arnhem is ze zich gaan verdiepen in het vak fysiotherapie. De opleiding fysiotherapie heeft ze in 2012 aan de Saxion Hogeschool te Enschede afgerond. Tijdens haar opleiding heeft ze de minor "Training en Sportrevalidatie" gevolgd op Papendal en ook heeft de cursus "Medical Taping" met succes afgerond. Op dit moment studeert ze aan de SOMT voor de opleiding tot "Master Sportfysiotherapie".

Van kinds af aan is Anne altijd sportief geweest. Zo was ze altijd actief in hardlopen, tennis, handbal en voetbal. En het laatste beoefent ze nog steeds.

De afgelopen jaren heeft ze veel ervaring op gedaan met diverse doelgroepen, van jong tot oud en met verschillende aandoeningen. Het hebben van een goede vertrouwensband en de patiënt optimaal te laten revalideren zijn voor haar de belangrijkste doelstellingen.